Bezpieczne przesyłki lotnicze EVS

Tylko zarejestrowany agent może realizować przesyłki lotnicze o statusie „bezpieczne“. Zespół EVS spełnia te wymagania!

Zarejestrowany agent

SPX i SCO

EVS jako Państwa zarejestrowany agent w sprawach cargo lotniczego

Po zamachach z 11 września 2001 roku przepisy w lotnictwie są coraz bardziej restrykcyjne. Już od 2002 r. obowiązują specjalne przepisy dotyczące wszystkich, którzy w jakiejkolwiek formie uczestniczą w łańcuchu dostaw przesyłek lotniczych. Dn. 29 kwietnia 2010 r. w życie weszło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008. Znajdują się w nim nowe regulacje dotyczące tego, jak firmy muszą realizować transport przesyłek lotniczych w lotnictwie cywilnym. Oprócz tego na nowo zdefiniowano pojęcia „znany nadawca“ oraz „zarejestrowany agent“. Generalnie do przeznaczonych do tego samolotów załadować można już tylko przesyłki lotnicze o statusie „BEZPIECZNE“ (SPX – Secured for Passenger Aircraft lub SCO – Secured for Cargo Aircrafts Only) Zatem ten, kto w przyszłości chciałby wysłać swoje produkty przesyłką lotniczą ma dwie możliwości osiągnięcia tego statusu bezpieczeństwa.

Nasze

usługi

Jesteśmy „zarejestrowanym agentem“ o nr RAC PL/RA/00052-03 środki zabezpieczające dostosowujemy w oddziale do potrzeb Państwa towarów i produktów. Oferujemy Państwu zoptymalizowany czas od dostawy do wysyłki. Towarzyszymy Państwu przy projekcie i dokumentujemy go profesjonalnie i rzetelnie.

Najlepsze wyposażenie
Exportverpackung Sehnde GmbH to Państwa kompetentny partner we wszystkim, co dotyczy bezpiecznej obsługi Państwa towarów i produktów, które chcą Państwo wysłać przesyłką lotniczą. W oddziale Sehnde mają Państwo do dyspozycji wykwalifikowany personel i wysokie kompetencje fachowców. Mamy najlepsze wyposażenie, aby odpowiadać na Państwa logistyczne wyzwania.

Państwa

możliwości

Samodzielna wysyłka przesyłek lotniczych o statusie „bezpieczne“

Samodzielna wysyłka przesyłek lotniczych o statusie „bezpieczne“ jest jednak możliwa tylko, jeżeli niem. Federalny Urząd Lotniczy udzieli zezwolenia na znanego nadawcę. Nadawca jest wówczas we własnym zakresie odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie w oddziale lub na terenie zakładu identyfikowalnych przesyłek lotniczych bądź poczty lotniczej przed niepowołanym dostępem i manipulacją. Mogą tu być konieczne zmiany konstrukcyjne bądź infrastrukturalne. Wszelkie procesy i działania związane z transportem przesyłek lotniczych należy wyszczególnić w programie zabezpieczenia przesyłek lotniczych. Ponadto wymagane jest odbywanie regularnych szkoleń przez osoby odpowiedzialne. Federalny Urząd Lotniczy przeprowadza okresowe, a przede wszystkim niezapowiedziane kontrole, aby upewnić się, że działania wyszczególnione w programie zabezpieczenia przesyłek lotniczych są realizowane. Jeśli te wymogi są spełnione, ponowna kontrola bezpieczeństwa identyfikowalnych przesyłek lotniczych znanego nadawcy nie jest konieczna. Przy czym przesyłka taka uzyskuje status „bezpieczna“ tylko wtedy, gdy wszystkie firmy uczestniczące w łańcuchu dostawy również uzyskają ten status. Spedytor, na przykład, musi w tym celu posiadać status „zarejestrowany agent“.

Wysyłka przesyłek lotniczych o statusie „bezpieczne“ przez Exportverpackung Sehnde GmbH

Exportverpackung Sehnde GmbH jest „zarejestrowanym agentem“ i przeprowadza niezbędne kontrola bezpieczeństwa zgodnie z przepisami i w porozumieniu przewoźnikami lotniczymi. Znaczenie mają przy tym specyficzne cechy przesyłek lotniczych (np. gęstość i waga). Jako „zarejestrowany agent“ Exportverpackung Sehnde GmbH jest w stanie zmienić status przesyłek lotniczych z „niebezpiecznych“ na „bezpieczne“.

Zarejestrowany agent

Jesteśmy „zarejestrowanym agentem“ o nr RAC DE/RA/00956-01/0317 środki zabezpieczające dostosowujemy w oddziale do potrzeb Państwa towarów i produktów. Oferujemy Państwu zoptymalizowany czas od dostawy do wysyłki. Towarzyszymy Państwu przy projekcie i dokumentujemy go profesjonalnie i rzetelnie.