Bezpieczny transport lotniczy

Nowy standard bezpieczeństwa

Tylko zarejestrowany agent może wysyłać przesyłki lotnicze z statusem “Bezpieczne”.
Profesjonalnie przeszkolony zespół Export Pack Polska spełnia te wymagania!

Od czasu ataków z 11 września 2001 r. przepisy bezpieczeństwa lotniczego są ciągle zaostrzane. Dotyczy to nie tylko ludzi, ale także wysyłki towarów. Dlatego od 2002 r. w Europie obowiązują specjalne przepisy dla wszystkich podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw frachtu lotniczego w jakiejkolwiek formie. Stworzona została “Deklaracja bezpieczeństwa”: podpisując ją, zainteresowane strony potwierdzają, że muszą spełnić wymogi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Z dniem 29 kwietnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) nr 300/2008 określające nowe zasady dotyczące sposobu, w jaki przedsiębiorstwa muszą obsługiwać swój ładunek lotniczy w lotnictwie cywilnym. Ponownie zdefiniowano również pojęcia “znany nadawca” i “zarejestrowany agent”.

Poprzednie Deklaracje Bezpieczeństwa dla znanych spedytorów wygasły 25 marca 2013 roku. 

Ogólnie, ładunek lotniczy może być załadowany na statek powietrzny przeznaczony do tego celu wyłącznie ze statusem “SAFE” (SPX – Secured for Passenger Aircraft lub SCO – Secured for Cargo Aircraft Only). Jeśli więc w przyszłości chciecie Państwo wysyłać swoje produkty transportem lotniczym, istnieją dwa sposoby na zdobycie tego statusu bezpieczeństwa:

Samodzielna wysyłka frachtu lotniczego o statusie „bezpieczna”

„Bezpieczny” ładunek lotniczy może być wysyłany samodzielnie tylko wtedy, gdy Urząd Lotnictwa Cywilnego udzielił oficjalnego pozwolenia dla znanego nadawcy. Nadawca jest wówczas odpowiedzialny za odpowiednią ochronę identyfikowalnego frachtu lotniczego lub poczty lotniczej w miejscu prowadzenia działalności lub na terenie przedsiębiorstwa przed nieuprawnionym dostępem i manipulacją. W tym przypadku konieczne mogą być zmiany strukturalne lub infrastrukturalne. Wszystkie procesy i środki istotne dla frachtu lotniczego muszą być wymienione w programie bezpieczeństwa frachtu lotniczego. Ponadto odpowiedzialny personel musi przechodzić regularne szkolenia. Urząd Lotnictwa Cywilnego przeprowadza powtarzające się, a przede wszystkim niezapowiedziane inspekcje w celu zapewnienia przestrzegania regulacji zawartych w programie ochrony ładunków lotniczych.

Wysyłka “bezpieczna” z Export Pack Polska

Export Pack Polska Sp. z o.o. jest “zarejestrowanym agentem” i przeprowadza niezbędne kontrole bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawnymi i we współpracy z przedsiębiorstwami lotniczymi. Obejmuje to w szczególności właściwości danego ładunku lotniczego (np. gęstość i wagę). Export Pack Polska jako “zarejestrowany agent” jest w stanie zmienić status ładunku lotniczego z “niebezpiecznego” na “bezpieczny”.

Zarejestrowany agent

Jesteśmy zarejestrowanym agentem.
Dostosowujemy środki bezpieczeństwa na miejscu do potrzeb Państwa i towarów.
Oferujemy zoptymalizowane czasy realizacji od dostawy do dostawy.
Towarzyszymy i dokumentujemy Państwa projekt profesjonalnie i bezpiecznie.

Jesteśmy Państwa kompetentnym partnerem w zakresie bezpiecznej obsługi towarów, które chcą Państwo wysłać drogą lotniczą. W naszej siedzibie w Zabrzu nasz wykwalifikowany personel jest
do Państwa dyspozycji. Jesteśmy przygotowani do rozwiązywania Państwa problemów logistycznych.

Menu