Export Pack Polska

Export Pack Polska Sp. z o.o. & Co. Sp.k.
ul. Alberta Borsiga 6
41-807 Zabrze
Tel: +48 32 320 00 27
Fax: +48 32 723 22 31

Internet: www.exportpack.pl
E-Mail: info@exportpack.pl

Dyrektor generalny: Łukasz Pietrzyk

NIP: PL 6482784746
REGON: 368 445 100
Nr. KRS: 0000695634
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X wydział Gospodarczy

Exportverpackung Sehnde GmbH

Exportverpackung Sehnde GmbH
Borsigring 21
31319 Sehnde
Telefon: +49 5138 – 70070
Fax: +49 5138 – 700731

Internet: www.export-verpackung.de
E-Mail: info@export-verpackung.de

Dyrektor generalny: Björn Scharnhorst, Thorben Scharnhorst

Rejestr handlowy: Hildesheim district Court, HRB (Commercial Register Section B) 35153
Nr identyfikacji podatkowej: 16/202/11804
Nr VAT: DE 115 042 489

Koncepcja i realizacja

KNDR GmbH
www.KNDR.team

Peiner Str. 45
31319 Sehnde

Prawa autorskie

Wszystkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie i reprodukcja całej strony internetowej lub jej części jest zabroniona.

Wykluczenie odpowiedzialności

Mimo dokładnej kontroli nie przejmujemy odpowiedzialności za treści stron łączy zewnętrznych. Za treści stron, do których prowadzą łącza, są odpowiedzialni wyłącznie operatorzy danych stron.

Ochrona danych

Ochrona Państwa danych osobowych, które są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane podczas wizyty na naszej stronie internetowej jest dla nas niezwykle istotna. Dane te są chronione zgodnie z ustawowymi przepisami.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy internetowej oferowaną przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe, które są gromadzone na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony (włącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Google wykorzystuje te informacje w celu dokonania analizy Państwa sposobu korzystania ze strony, tworzenia raportów o aktywności na stronie, które następnie są przekazywane operatorowi strony oraz w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach strony oraz w Internecie. W razie potrzeby Google przekazuje te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to określone przepisami ustawowymi lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie kojarzy Państwa adresu IP z innymi pobranymi przez Google danymi. Można uniemożliwić instalację plików cookies za pośrednictwem odpowiednich ustawień swojego oprogramowania. Zwracamy jednak wyraźną uwagę na fakt, że w tym przypadku nie będzie możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie pobranych danych przez Google w opisany powyżej sposób w podanych powyżej celach.

Menu